Căutăm Project Manager

9

Project Manager– Habitat for Humanity România

„O locuință decentă poate rupe cercul sărăciei”. Este sloganul organizației Habitat for Humanity, care completează vizunea de a asigura adăposturi decente pentru toți cei aflați în dificultate. Este un proiect ambițios, lansat cu peste 40 de ani în urmă în Statele Unite ale Americii și de peste 20 de ani în România. De-a lungul timpului, la nivel internațional, 13,2 milioane de oameni din peste 70 de țări au beneficiat de ajutorul Habitat for Humanity. 

În România, peste 60.000 de oameni pot spune acum “acasă”, ca urmare a cooptării lor în programele Habitat for Humanity de construire de locuințe sau de reconstrucție după dezastre. 

Habitat for Humanity Romania desfașoară proiecte de locuire simplă, decentă și accesibilă prin: construcția de locuințe noi, reparații și reabilitări locuințe, construcția sau reabilitarea de clădiri comunitare, reconstrucția comunităților după dezastre naturale. În toate aceste proiecte, beneficiarii proiectelor sunt implicați în implemtarea proiectelor ca voluntari fie că sunt familii sau reprezentanți ai comunității lărgite. De asemenea, eforturile de implementare sunt completate  prin implicarea voluntarilor naționali și internaționali. 

Rolul managerului de proiect este de a crea, planifica, implementa si integra toți factorii implicați în desfășurarea proiectelor utilizând resursele în mod adecvat, pe durata de timp stabilită cu scopul de a îmbunătăți condițiile de locuire ale beneficiarilor proiectului.

Comunicarea eficientă și suportul acordat beneficiarilor proiectului reprezintă o componentă importantă pentru succesul proiectului, scopul organizației fiind acela de a construi împreună un cămin și nu doar o clădire.

Responsabilităţi / Sarcini

Crearea, implementarea și monitorizarea proiectelor de locuire 

 • Creează și coordonează proiecte de locuire cu scopul de a produce soluții de locuire ”simplă decentă și accesibilă” în acord cu strategia generală a organizației.
 • Supervizează procesul de proiectare al soluțiilor tehnice de construcții.
 • Asigură obținerea avizelor și acordurilor necesare obținerii Autorizației de construire pentru clădiri și utilități.
 • Asigură procesul de achiziții și contractare servicii.
 • Supervizează procesele de construcții.
 • Monitorizează şi evaluează proiectele și activitățile specifice programului Habitat for Humanity.

Comunicarea cu beneficiarii și implicarea voluntarilor în proiectele de locuire

 • Comunică cu familiile partener și asigură informarea acestora cu privire la etapele de implementare ale proiectului. De asemenea, preia informațiile de la familiile partener si le comunică părților interesate din organizație.
 • Implică și monitorizează familiile partener în programul de voluntariat al proiectului.
 • Asigură asistența tehnică pentru găzduirea de voluntari naționali și internaționali.

Dezvoltarea de noi inițiative și parteneriate

 • Identifică potențiale surse de finanțare pentru proiectele de locuire.
 • Promovează soluțiile Habitat for Humanity România partenerilor externi în domeniile de locuire.
 • Dezvoltă parteneriate și soluții pentru sustenabilitatea proiectelor aflate în administrare.
 • Sugerează managementului superior îmbunătățiri ale procedurilor și politicilor aplicabile proiectelor de locuire;

Competențe

Persoana va fi selectată având în vedere o serie de competențe și atitudini cheie: 

 1. Pregătire academică relevantă ca inginer construcții civile sau arhitectură.
 2. Cunoștințe de management in construcții și legislație în construcții reprezintă un avantaj. 
 3. Gândire structurată specifică în managementul proiectelor. Bune abilități de comunicare atât cu membrii echipei cât și cu părțile interesate în proiect (autorități publice, parteneri, furnizori de materiale și servicii).
 4. Capacitate de supervizare și control a implementării în teren a proiectelor. 
 5. Atenție la detalii și capacitate de analiză.
 6. Abilitatea de a lucra eficient și a respecta termenele prestabilite.
 7. Cunoștințe de lucru PC (complet Microsoft Office). Cunoștințe de lucru cu Autocad reprezintă un avantaj.
 8. Entuziasm, sociabilitate și sensibilitate culturală, capacitatea de a lucra în echipă și în medii ce presupun interacțiunea cu familii partener și voluntari.
 9. Disponibilitatea de a învăța și de a se adapta la un mediu variabil.

Altele:

 1. Dorința de a susține principiile Habitat for Humanity România.
 2. Posibilitatea de a călători pentru cel putin 40% din timpul de lucru.
 3. Permis de conducere categoria B.


Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți un CV si scrisoare de motivație pâna la data de 15 martie 2020, la adresele:

roberto.patrascoiu@habitat.ro

liliana.slave@habitat.ro
(vă rugăm trimiteți către ambele adrese de e-mail) 

Doar candidații selectați vor fi contactați.