Reducerea riscurilor și răspuns la dezastre

Expertiza Habitat for Humanity România în prevenție și răspuns la dezastre

  • 10 ani de experiență în analiza și combaterea riscului în comunitate și intervenții în comunitățile afectate de dezastre
  • Statut de Utilitate Publică, obținut în 2008
  • 10 județe, 42 de comunități, 45.000 de beneficiari direcți
  • Parteneriat cu I.G.S.U., din 2011
  • Direcție strategică Habitat for Humanity România, susținută la nivel regional

DISASTER RISK REDUCTION AND RESPONSE ÎN ROMÂNIA

 

Început în 2005, programul Răspuns la Dezastre (Disaster Risk Reduction and Response (DRRR) are scopul de a reduce riscurile de dezastre în comunitate, prin analiza și combaterea riscurilor la care sunt supuse familiile din comunitățile vulnerabile, și de a interveni în zonele afectate de dezastre naturale (inundații, incendii, alunecări de teren, cutremure) și tehnologice.

Habitat for Humanity România, prin „Statul de Utilitate Publică” obţinut în 2008, poate prelua parte din responsabilităţile autorităţilor publice în probleme de răspuns la dezastre legate de prevenţie şi reconstrucţie.

drr

Cele două axe pe care ne concentrăm eforturile în acest program sunt: Reducerea riscurilor și Răspunsul la Dezastre. Totodată, vizăm o strategie integrată asupra riscului și managementului său. Lucrăm îndeaproape cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.), cu care avem un parteneriat național din 2011. Acesta ne conferă suportul necesar în sectorul prevenirii, al reducerii riscurilor provocate de dezastre şi al intervenţiilor de urgenţă, precum şi accesul la resurse şi informaţii oficiale (hărţi, date statistice, resurse umane).

Pe de altă parte, lucrăm împreună cu alte ONG-uri în consorții pentru dezvoltarea capacității naționale de prevenție și răspuns la dezastru, cum sunt spre exemplu F.O.N.D. și G.L.A.U. 

1. REDUCEREA RISCURILOR

1 euro investit în prevenție salvează 7 euro investiți în răspuns la dezastru

Habitat for Humanity România realizează ample campanii de prevenție și risk mapping pentru reducerea riscurilor provocate de dezastre (naturale și tehnologice) în comunitățile vulnerabile. Sub conceptul de community risk reduction management, campaniile desfășurare își propun întărirea capacității locale de răspuns, prin implicarea directă a familiilor și autorităţilor locale.

Astfel, localnicii conștientizează riscurile la care sunt supuse comunitățile în care trăiesc, cum pot preveni sau reduce pagubele și cum să se comporte în caz de dezastre. Ei înțeleg importanța Serviciului de Voluntariat pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) care activează în localitatea lor, cum pot deveni voluntari S.V.S.U., dar și cum pot beneficia de sprijinul acestora.

Am plecat de la nevoi reale ale comunităților – lipsa de informare, sisteme de prevenție și de reducere a riscurilor deficitare, investiții slabe în infrastructura rurală – și, împreună cu autoritățile locale și reprezentanți ai comunităților, am venit cu soluții concrete. Am întărit considerabil capacitatea locală de răspuns și am dezvoltat cunoștințe care, după încheierea programelor, pot salva vieți și diminua pagube materiale.

Gabi Pascal, Manager Program DRRR

 

RĂSPUNS LA DEZASTRE

Habitat for Humanity România își propune să intervină imediat, din momentul zero al producerii unui dezastru, pe baza unui plan ce diminuează pagubelor și eficientizează costurilor. Cea mai vastă expertiză organizațională este pe răspuns la inundații.

În 2010, un proiect integrat “multi location” de răspuns la dezastre Habitat for Humanity România a primit recunoaştere internaţională din partea ONU, International Federation of Red Cross și UNHCR şi a fost inclus în catalogul celor mai bune 17 proiecte de răspuns la dezastre din lume din anul respectiv.

ULTIMELE ARTICOLE DE RĂSPUNS LA DEZASTRE