ANUNȚ PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare

LEPĂDATU BOGDAN – ASOCIAȚIA HABITAT FOR HUMANITY ROMÂNIA, titular al proiectului „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE – PUNCTUL LA RUDARI, 7 IMOBILE PARTER TIP DUPLEX” propus a fi realizat în comuna Vaideeni, satul Vaideeni, jud. Vâlcea anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul decizii de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din strada Remus Bellu, numărul 6, Râmnicu Vâlcea, în zilele de luni-vineri între orele 9-14 precum și la următoarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul decizii de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a agenției pentru protecția Mediului Vâlcea.

Related