Politici și proceduri de siguranță

La Habitat for Humanity România, ne angajăm să menținem siguranța și bunăstarea tuturor persoanelor cu care interacționăm, inclusiv angajați, voluntari, familiile noastre partenere și membri ai comunității. 

Avem o politică de toleranță zero față de orice formă de abuz, neglijență, exploatare sau hărțuire. Recunoaștem că persoanele vulnerabile, cum ar fi copiii, persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități, pot fi expuse la un risc crescut de abuz și luăm măsuri suplimentare pentru a asigura protecția lor.  

Am stabilit politici și proceduri de protecție care își propun să prevină și să răspundă la orice îngrijorare legată de safeguarding care ar putea apărea. Personalul nostru și voluntarii sunt instruiți cu privire la aceste politici și proceduri, iar noi ne așteptăm ca toți cei asociați cu Habitat for Humanity România să acționeze în conformitate cu acestea. 

Încurajăm raportarea oricărei îngrijorări și a incidentelor legate de protecție și luăm în serios toate acuzațiile. Am stabilit mecanisme de raportare pentru a ne asigura că toate rapoartele sunt tratate într-un mod confidențial, sensibil și în timp util.

 

Ne propunem să revizuim și să actualizăm constant toate politicile și procedurile noastre de protejare pentru a ne asigura că rămân eficiente în protejarea tuturor persoanelor cu care interacționăm. 

Luăm protecția foarte în serios și ne angajăm să creăm un mediu sigur și respectuos pentru toți cei implicați în misiunea Habitat. 

 

 

Ghid privind exprimarea preocupărilor legate de suspiciuni de fraudă sau comportament neetic

Habitat for Humanity se angajează să sprijine un mediu de lucru respectuos și etic, să protejeze drepturile celor pe care îi servim și să administreze corespunzător fondurile și resursele donate. În slujba acestei angajări și în conformitate cu principiile fundamentale ale misiunii sale, Habitat for Humanity și organizațiile locale Habitat se opun în mod categoric oricărui tip de discriminare, hărțuire, exploatare și abuz.

Aceste îndrumări sunt destinate tuturor angajaților, voluntarilor, participanților la programe, donatorilor și furnizorilor, precum și membrilor publicului care interacționează cu orice organizație Habitat. 

Habitat se angajează să abordeze toate plângerile într-un mod prompt, corect și respectuos, printr-un proces cât mai transparent posibil pentru părțile interesate ale Habitat. În funcție de natura plângerii, personalul Habitat for Humanity International care o primește va înainta problema la organul de revizuire, investigație sau gestionare corespunzător din cadrul Habitat for Humanity International.

Canalele de raportare enumerate mai jos nu au menirea de a rezolva situații de urgență sau de a înlocui contactarea forțelor de ordine. Dacă vă aflați în fața unei urgențe care pune viața în pericol sau credeți că vă aflați în situația de a suferi prejudicii corporale iminente, vă rugăm să contactați imediat poliția locală sau serviciile de urgență.

Activități suspecte, ilegale sau imorale

Habitat for Humanity International menține o linie de raportare confidențială disponibilă pentru oricine are o preocupare serioasă sau dorește să rămână anonim. Dacă preocuparea dvs. include oricare dintre subiectele următoare, vă rugăm să o raportați cât mai curând posibil folosind Habitat Ethics and Accountability Line (cunoscută anterior sub numele de MySafeWorkplace® Ethics and Compliance Portal).

 • Discriminare (bazată pe rasă, culoare, gen, religie, etnie, orientare sexuală, origine națională sau vârstă)
 • Hărțuire/bullying
 • Exploatare și abuz sexual
 • Mită/șpăgi
 • Represalii împotriva celor care semnalează nereguli
 • Informații incorecte în rapoartele financiare
 • Falsificarea înregistrărilor oficiale sau a rapoartelor.
 • Violentă pe șantier sau alte incidente care implică vătămări corporale grave sau deces
 • Conflict de interese
 • Verificarea legală sau încălcarea reglementărilor
 • Activități criminale
 • Breșe de securitate a datelor
 • Orice compromis semnificativ sau cronic al siguranței pe șantier.

Astfel de plângeri vor fi revizuite și gestionate de o echipă independentă de investigatori din cadrul departamentului Habitat for Humanity International pentru Guvernanță, Managementul Riscurilor și Conformitate. Această echipă se va asigura că problema este abordată cu sensibilitate și confidențialitate, în conformitate cu prioritățile de protejare a părților interesate ale Habitat și de respectare a obligațiilor legale și etice ale Habitat for Humanity International.

Habitat Ethics and Accountability Line acceptă informații în majoritatea limbilor importante. Rapoartele pot fi făcute online sau prin telefon, 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.

 • Raportați o reclamație online folosind www.mysafeworkplace.com.
 • În SUA, sunați gratuit la (800) 461-9330.
 • În afara SUA, sunați un număr de telefon local (menționat pe site-ul web) sau sunați la +1 (720) 514-4400.