Cum să aplici pentru o locuință Habitat

Habitat for Humanity România construiește sau reabilitează locuințe destinate familiilor cu venituri reduse care au nevoie urgentă de o locuință decentă.

Familiile pentru care construim locuințe se numesc ”familii-partener”. Termenul provine de la faptul că familia încheie un contract de parteneriat cu Habitat for Humanity România, prin care membrii familiei se angajează să îndeplinească un anumit număr de ore de voluntariat în comunitate, timp în care ajută la construcția caselor alături de voluntari Habitat (atât la construcția propriei case, cât și la celelalte case din programul Habitat for Humanity).

Habitat for Humanity România servește familii cu venituri reduse, dar care beneficiază de un venit lunar pe gospodărie. Această condiție este importantă, deoarece locuințele nu sunt oferite. Familiile-partener trebuie să ramburseze, pe o durată de 20 de ani (fără dobândă și profit), o parte din costul de construcție al casei. Rata lunară pe care o plătesc este adaptată întotdeauna la cât poate familia să plătească.

Din motive de costuri și impact, proiectele de construire pe care le desfășurăm servesc un număr mai mare de familii, care locuiesc în același oraș/județ și se află în nevoia de o locuință decentă.

La baza procesului selecției familiilor-partener se află următoarele criterii:

   • Nevoia urgentă a unei locuințe decente

Se iau în considerare aspecte ce țin de: gradul de supraaglomerare, echiparea cu utilitățile de bază (electrice, sanitare, încălzire, apa potabilă, toaletă interioară), starea de degradare a locuinței, nivelul de întreținere a gospodăriei și poziționarea acesteia într-o zonă de risc (ex: inundații, alunecări de teren)

   • Aspecte ce țin de situația socială a familiei

Familiile cu copii cu vârsta sub 14 ani au prioritate la acordarea locuințelor.

Familii aflate în risc de evacuare sau pierdere a locuinței actuale.

Alte vulnerabilități socio-medicale, precum existența unor persoane adulte in întreținere, a unor persoane cu dizabilități motorii, reprezintă situații care sporesc nevoia familiei de a beneficia de un cămin decent.

   • Situația financiară a familiei

Familiile-partener trebuie să aibă un venit lunar care să nu fie mai mare de 60% din venitul net mediu la nivel național.

În acest sens, o familie care are venituri mai mari decât plafonul maxim admis nu va fi considerată eligibilă pentru programul Habitat for Humanity România, întrucât acea familie dispune de o situație materială favorabilă în raport cu alte familii sub acest prag, care au șanse reduse să-și îmbunătățească condițiil în care locuiesc.

   • Disponibilitatea familiei de a face voluntariat

Familiile-partener se implică, prin ore de voluntariat, la construirea propriei case, cât și la construirea altor locuințe din programele Habitat for Humanity România. Rolul orelor de voluntariat este să creeze un sentiment de responsabilitate și de asumare în conștientul familiilor, dar și să dezvolte interacțiunea dintre familii, echipa Habitat și voluntari.

Nu pot aplica pentru o locuință Habitat for Humanity familiile care:

  • Dețin în proprietate o locuință (excepție fac cazurile când actuala gospodărie, deși este deținută în proprietate, prezintă semne de degradare severă care afectează calitatea vieții familiei);
  • Dețin în proprietate un teren imobiliar;
  • Au venituri mai mari decât pragul maxim admis.