Manager de proiect

„O locuință decentă poate rupe cercul sărăciei”. Este sloganul organizației, care completează vizunea de a asigura adăposturi decente pentru toți cei aflați în dificultate. Este un proiect ambițios, lansat cu peste 40 de ani în urmă în Statele Unite ale Americii și de peste 25 de ani, în România. De-a lungul timpului, la nivel internațional, 13,2 milioane de oameni din peste 70 de țări au beneficiat de ajutorul Habitat for Humanity.

În România, peste 100.000 de oameni pot spune acum “acasă”, ca urmare a cooptării lor în programele noastre de construire de locuințe sau de reconstrucție după dezastre.

Pe plan local desfășurăm proiecte de locuire simplă, decentă și accesibilă prin: construcția de locuințe noi sau reparații ale celor existente, clădirea sau reabilitarea de imobile comunitare, reconstrucția după dezastre naturale. În toate aceste proiecte, beneficiarii sunt implicați ca voluntari, fie că sunt familii sau reprezentanți ai comunității. De asemenea, eforturile de implementare sunt completate prin cooptarea voluntarilor naționali și internaționali.

Rolul managerului de proiect este de a crea, planifica, implementa și integra toate elementele necesare în desfășurarea proiectelor utilizând resursele în mod adecvat, pe o durată de timp stabilită cu scopul de a îmbunătăți condițiile de locuire ale familiilor-partener. Comunicarea eficientă și suportul acordat acestora reprezintă o componentă importantă pentru succesul proiectului, scopul organizației fiind acela de a construi împreună un cămin, nu doar o clădire.

Responsabilităţi:

Crearea, implementarea și monitorizarea proiectelor de locuire:

 • Creează și coordonează proiecte cu scopul de produce soluții de locuire ”simplă, decentă și accesibilă”, în acord cu strategia generală a organizației;
 • Supervizează procesul de proiectare al soluțiilor tehnice de construcții;
 • Asigură obținerea avizelor și acordurilor necesare pentru autorizația de construire pentru clădiri și utilități;
 • Asigură procesul de achiziții și contractare servicii;
 • Supervizează procesele de construcții;
 • Monitorizează şi evaluează proiectele și activitățile specifice programelor desfășurate.

Comunicarea cu beneficiarii și implicarea voluntarilor în proiectele de locuire:

 • Comunică cu familiile-partenere și asigură informarea acestora cu privire la etapele de implementare;
 • Asigură asistența tehnică pentru găzduirea de voluntari naționali și internaționali.

Dezvoltarea de noi inițiative și parteneriate:

 • Identifică potențiale surse de finanțare pentru proiectele de locuire;
 • Promovează soluțiile Habitat for Humanity România partenerilor externi din domeniul locuirii;
 • Dezvoltă parteneriate și soluții pentru sustenabilitatea proiectelor aflate în administrare;
 • Sugerează managementului superior îmbunătățiri ale procedurilor și politicilor aplicabile proiectelor de locuire.

Competențe:

Persoana va fi selectată având în vedere:

 • Pregătirea academică relevantă în domeniul tehnic (precum, dar fără a se limita la: inginerie, arhitectură);
 • Experiența relevantă cu rezultate cuantificabile în domeniul managementului de proiect;
 • Gândirea structurată specifică în domeniu. Bune abilități de comunicare atât cu membrii echipei, cât și cu cei cu care colaborează (autorități publice, parteneri, furnizori de materiale și servicii);
 • Capacitatea de supervizare și control a implementării pe teren a proiectelor;
 • Atenția la detalii și capacitatea de analiză;
 • Abilitatea de a lucra eficient și a respecta termenele prestabilite;
 • Cunoștințele de lucru PC (complet Microsoft Office), Autocad;
 • Entuziasmul, spriritul sociabil și sensibilitatea culturală, capacitatea de a lucra în echipă și în medii ce presupun interacțiunea cu familii-partener și voluntari;
 • Disponibilitatea de a învăța și de a se adapta la un mediu variabil.

Reprezintă un avantaj:

 • Cunoștințele de management în construcții și legislație aferentă;
 • Ceriticarea internațională de project management: ex PMP, Prince;
 • Cunoașterea mediului de lucru de tip INGO (International NGO).

Altele:

 • Dorința de a susține principiile organizației;
 • Posibilitatea de a călători pentru cel putin 40% din timpul de lucru;
 • Permis de conducere categoria B.

Pentru a aplica, te rugăm trimiți un CV și o scrisoare de motivație până la data de 20.01.2022, la adresa:
liliana.slave@habitat.ro.

Doar candidații selectați vor fi contactați.

Alte poziții disponibile