Programe

Habitat for Humanity România are doua mari programe,  HAB (Healthy and Accesible Buildings) și DRRR (Disaster Risk Reduction and Response), prin intermediul cărora urmărește îmbunătățirea locuirii în Romania cu impact la nivelul comunității, la nivel sectorial și la nivelul întregii societăți.

Acestea sunt implementate, în funcție de specificul zonei, în filialele noastre din țară: Beiuș – Bihor, Cluj Napoca – Cluj, Comănești – Bacău, Rădăuți – Suceava, Cumpăna – Constanța, Craiova – Dolj. Biroul național, aflat în București, coordonează proiectele din fililale și implementează proiecte în ariile geografice în care acestea nu ajung.