Build Solid Ground

Până în 2050, se estimează că populația urbană a lumii se va dubla, ceea ce face ca urbanizarea să fie una dintre cele mai transformatoare tendințe ale secolului XXI. Dacă este gestionată inteligent, urbanizarea poate fi un instrument puternic pentru dezvoltare economică dar și pentru uniformizarea unora dintre clivajele economice și sociale care se manifestă între mediul urban și cel rural. Mediul urban continuă să atragă forță de muncă, de multe ori mai slab calificată și cu acces limitat la sistemele de sănătate, asistență socială și educaționale, dinspre zonele rurale. Acest segment de populație se confruntă cu multiple dificultăți: acces la locuire sigură, decentă și accesibilă ca preț.

Proiectul Build Solid Ground, finanțat de Uniunea Europeană, are drept scop dezbaterea unor soluții la provocările cu care se confruntă mediul urban în prezent. Proiectul implică 7 țări ale UE – Bulgaria, Ungaria, Irlanda, Polonia, România, Slovacia și Regatul Unit.

Printre altele, proiectul își propune să aducă în atenția cetățenilor europeni și a guvernelor angajamentele pe care acestea și le-au asumat față de adoptarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și Noua Agendă Urbană – două cadre globale care constituie un plan colectiv pentru dezvoltarea urbană durabilă în deceniile următoare. Ne propunem să informăm europenii în legătură cu aceste angajamente, să îi mobilizăm să sprijine problemele globale privind accesul la locuire decentă și să arătăm cum bunăstarea socială, economică și de mediu depind de prosperitatea din restul lumii.

Care sunt problemele critice pentru oamenii care trăiesc în orașe?

 • Drepturile funciare: milioane de oameni trăiesc cu frica de a nu-și pierde locuința, deoarece drepturile lor asupra terenului nu sunt documentate
 • Egalitatea de gen: există decalaje majore între legislație și practicile locale în ceea ce privește drepturile de teren ale persoanelor de sex feminin; înlăturarea acestora este esențială pentru a elimina sărăcia extremă
 • Urbanizarea și modernizarea suburbiilor: oamenii se mută în orașe pentru un loc de muncă, unul din șapte oameni trăiește într-o așezare informală, în condiții precare.

Pe măsură ce oamenii părăsesc orășelele sau țările din care provin în căutarea de noi cămine și oportunități economice, noile comunătiți gazdă sunt din ce în ce mai afectate de presiunea de a acomoda noii veniți și de a găsi soluții de oferire a unor locuințe decente.

Ce ne propunem să facem?

  • să informăm și să educăm europenii cu privire la nevoile și soluțiile globale de dezvoltare și access echitabil la locuințe și terenuri
  • Să promovăm dreptul la locuire decentă, inclusv prin intermediul petiției lansate în cadrul proiectului Build Solid Ground
  • Să facilităm accesul la metode de învățare nonformală specializată pe temele mai sus menționate, cu accent pe interdependențele între Europa și Sudul Global, reprezentat de țările din Africa, America Centrală și Asia și Asia
  • să-i încurajăm pe cetățenii europeni să se implice în activități de voluntariat și să sprijine măsurile menite să sporească accesul grupurilor vulnerabile la locuințe și drepturi funciare.

 

Cine participă în proiect?

Organizațiile Habitat for Humanity:

Habitat for Humanity Bulgaria

Habitat for Humanity Ireland

Habitat for Humanity Northern Ireland

Habitat for Humanity Great Britain

Habitat for Humanity Poland

Habitat for Humanity România

Nadacia Habitat for Humanity EMEA

Parteneri de proiect: Alaturi de Voi Foundation Romania

Dublin Institute of Technology Ireland

Engineers Without Borders Ireland

Foundation for Africa Hungary

Partners for Democratic Change Slovakia

Pro Vobis National Resource Center for Volunteerism in Romania

Slovak Center for Communications and Development

Acest proiect se înscrie în campania globală de advocacy a Habitat for Humanity pentru îmbunătățirea accesului la terenuri pentru adăpost. Pentru a afla mai multe despre proiect, vă rugăm să ne contactați la agnes.nicolescu@habitat.ro.

 

 

Obiectivul 11: Orașe inclusive, sigure și sustenabile

Lumea devine din ce în ce mai urbanizată. Începând cu anul 2007, mai mult de jumătate din populația lumii locuiește în orașe, iar acest procent va ajunge la 60% până în anul 2030.

Orașele și zonele metropolitane sunt poli de creștere economică – contribuind cu aproximativ 60% din PIB-ul global. Cu toate acestea, ele cumulează, de asemenea, aproximativ 70% din emisiile globale de carbon și peste 60% din resursele utilizate.

Urbanizarea rapidă are drept rezultat un număr tot mai mare de locuitori, infrastructură și servicii inadecvate și suprasolicitate (precum colectarea deșeurilor și sisteme de apă și canalizare, drumuri și transport), poluarea aerului și extinderea urbană neplanificată.

Impactul pandemiei COVID-19 va fi cel mai devastator în zonele urbane sărace și dens populate.

Sursa: https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/

Sursa: https://www.habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground

Trebuie să schimbăm prioritățile

Interviu cu Mathabo Makuta

Potrivit lui Mathabo Makuta, ajutorul internațional pentru Africa vizează în principal zonele rurale. Întrucât un număr tot mai mare de oameni migrează către orașe, e nevoie să ne concentrăm asupra temelor actuale de politici urbane.

Interviu cu Mathabo Makuta, de Lucia Yar, euractiv.sk

Mathabo Makuta este fost director național al Habitat for Humanity Lesotho. Mathabo a participat la lansarea proiectului Build Solid Ground și și-a împărtășit opinia cu privire la problemele urbane din Africa, într-o conversație intitulată Dezvoltare urbană: construirea orașelor pentru toți.

Ce impact are Noua Agenda Urbană a Națiunilor Unite în Africa?

Noua Agendă Urbană reprezintă o provocare, cărora guvernele trebuie să găsească soluții. În primul rând, trebuie să găsească o modalitate de a aborda – și nu de a preveni – problemele oamenilor care migrează din mediul rural catre zonele urbane. La fel de importantă este elaborarea de politici care să abordeze provocările urbane cu care se confruntă rezidenții în orașele cu o dezvoltare rapidă.

Multe orașe din Africa nu au la bază nicio politică urbană, întrucât guvernele și donatorii prefer să se concentreze asupra zonelor rurale.

Care sunt cele mai cruciale probleme cauzate de urbanizare în Africa?

Orașele din Africa sunt în general aglomerate, iar transportul și infrastructura sunt defectuoase. În țările de dimensiuni mici, precum țara mea, cu greu suntem reușim să conducem prin orașe. Un drum care înainte dura 10 minute, acum durează o oră. Liniile de transport reprezintă o provocare majoră. Se simte lipsa politicilor de transport urban.

Ne confruntăm, de asemenea, cu problema locuințelor decente. Oamenii se mută în orașe în căutarea unui loc de muncă, a unei educații mai bune sau a altor facilități și își închiriază adesea o casă departe de locul de muncă. Aceste decizii privesc și problema accesibilității și a costurilor de mobilitate.

“Toată lumea are nevoie de un loc decent unde să trăiască și de access la servicii de bază.”
– Mathabo Makuta, director național la Habitat for Humanity Lesotho

Orașele din Africa și Europa Centrală se confruntă cu probleme similare

Multe regiuni ale Europei sunt avansate și au adoptat deja soluții pentru multe dintre provocările urbane cu care se confruntă. Trebuie să învățăm din succesele și eșecurile lor. Planificatorii de pe ambele continente pot învăța unii de la alții prin schimbul de cunoștințe și experiențe.

Cum poate Europa să ajute Africa?

Țările europene pot sprijini intervențiile urbane, astfel încât Noua Agendă Urbană să fie realistă și realizabilă pentru statele africane.

“Este important să aducem concepte inovatoare, cum ar fi orașele inteligente.”
– Mathabo Makuta, director național la Habitat for Humanity Lesotho

Care este rolul guvernelor africane?

În primul rând, este nevoie de voință politică pentru a ne transforma orașele. Fără intervenția guvernelor și voința politică de a transpune declarația de dezvoltare durabilă și Noua Agendă Urbană în realitate, aceasta va rămâne doar o declarație.

Sprijinul extern este important pentru a face Noua Agendă Urbană atractivă pentru guverne și pentru asistența tehnică, venind cu noi inovații și aducând concepte inovatoare, cum ar fi orașele inteligente.

Societatea civilă din Africa se implică în rezolvarea problemelor urbane?

În multe țări, societatea civilă este foarte activă, în special în promovarea drepturilor la pământ. În Lesotho, societatea civilă este concentrată în jurul unor probleme minore, care nu sunt atât de importante în schimbarea peisajului din zonele urbane.

Habitat for Humanity Lesotho a depus mari eforturi pentru a facilita schimbările de politici, pentru a promova temele de politici urbane sau pentru a îmbunătăți accesul la pământ. Am început câteva proiecte pilot pentru a demonstra că unele modele și abordări pot funcționa. Ca organizație neguvernamentală, colaborăm cu parteneri precum companii private și, prin aceasta, am reușit să construim case pentru orfani și persoane în vârstă. Totuși, este doar o intervenție foarte limitată.

De asemenea, lucrăm cu comunități care participă la toate procesele. Oamenii care beneficiază de intervențiile noastre sunt identificați de comunitățile în nevoie.

În ciuda faptului că aceste intervenții sunt mici în raport cu nevoia, lecțiile pot fi învățate din abordarea și principiile Habitat for Humanity: să ne îngrijim unii de alții și nu doar de cei apropiați, ci și de cei care sunt departe. Nu contează dacă deținem mult sau doar puțin, toată lumea poate ajuta.

Acest articol este creat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Habitat for Humanity Europa, Orientul Mijlociu și Africa și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.

Sursa: https://www.habitat.org/emea/stories/we-need-change-focus

 

 

Răspunsul la pandemia COVID-19

Orașele se găsesc în prima linie de apărare în fața pandemiei COVID-19 și a impactului său de durată. Pe tot globul, pandemia COVID-19 amenință orașele și comunitățile, punând în pericol nu numai sănătatea publică, ci și economia și structura societății.

ONU-Habitat, agenția ONU pentru locuire și dezvoltare urbană, lucrează cu administrațiile naționale și locale pentru a le ajuta să se pregătească, să prevină, să răspundă și să se redreseze din pandemia COVID-19. Planul de răspuns COVID-19 al Habitat ONU are drept scop:

  • Sprijinirea guvernelor locale și oferirea de soluții bazate pe comunitate în așezările informale;
  • Oferirea de date urbane, mapare bazată pe dovezi și cunoștințe pentru adoptarea de decizii fundamentate;
  • Reducerea impactul economic și lansarea redresării.

Cadrul de politici și programe COVID-19 al ONU-Habitat oferă un set de îndrumări pentru acțiuni și măsuri la nivel global, regional și la nivel de țară.

Comisia economică a ONU pentru Africa a propus sprijin specific guvernelor din orașe pentru a răspunde la efectele economice cauzate de pandemia de COVID-19. Orașele din Africa reprezintă mai mult de 50% din PIB-ul regiunii, iar pandemia de COVID-19 este probabil să lovească puternic orașele din Africa, cu scăderi puternice ale productivității, locurilor de muncă și a veniturilor.